Mål: P 2767-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov för takterrass inte kunde beviljas då åtgärden skulle innebära en förvanskning av byggnaden.