Mål: F 4804-14

Avgörande

Domvilla. Lantmäteriet har inte utfört erforderlig utredning i frågan om sakägare i en förrättning rörande fastighetsreglering. Beslutet har undanröjts och förrättningen har visats åter.