Mål: M 4733-14

Avgörande

Hovrätten har inte funnit skäl att medge ytterligare jämkning av debitering för vatten som runnit ut på grund av läckage än den jämkning Va-nämnden medgett. Även fråga om hur ränta vid återbetalning av brukningsavgifter ska bestämmas.