Mål: M 9309-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att markägaren är rätt adressat för tillsynsmyndighetens föreläggande om krav på besiktning och förslag på säkerhetshöjande åtgärder vid en havererad gruvdamm.