Mål: P 660-14

Avgörande

En planerad tvåvåningsbyggnation har på vardera planet två lägenheter och den lägenhetsskiljande väggen mellan dessa utgör även gräns mellan två fastigheter.Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den planerade byggnationen är att betrakta som ett flerbostadshus och att åtgärden därmed strider mot detaljplanen som stadgar att endast friliggande hus och parhus får uppföras.