Mål: M 2270-14

Avgörande

VA-mål. MÖD bedömde liksom Va-nämnden att en av kommunen fastställd schablon för beräkning av brukningsavgift var skälig och rättvis.