Mål: F 6812-13

Avgörande

Omprövning av andelstal för väg enligt 35 § anläggningslagen. Fråga i målet har varit andelstal för fastigheter med avseende på den verksamhet som bedrivs på fastigheterna.