Mål: P 8468-13

Avgörande

Byggnadsnämnden hade i startbesked meddelat villkor om viss närmare angiven utformning av utrymningsvägar vid brand. MÖD fann att PBL anvisar teknikneutrala funtionskrav och att ett villkor i startbesked med specifik teknisk lösning inte står i överensstämmelse med PBL. Villkoret upphävdes. Nämnden borde rätteligen ha vägrat startbesked.