Mål: P 11899-13

Avgörande

Fråga om det finns skäl för tilllsynsingripande på grund av att, det sätt som pivåhängdafönster använts i en lägenhet, strider mot bestämmelserna om tekniska egenskapskrav för byggnadsverk.