Mål: M 1196-14

Avgörande

Särskilda skäl att medge strandskyddsdispens för förrådsbyggnad har inte ansetts föreligga.