Mål: M 2539-14

Avgörande

Vitesföreläggande undanröjdes eftersom det felaktigt var riktat till två personer att erlägga vite solidariskt.