Mål: M 7307-13, M 11820-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar för att meddela tillstånd till gruvverksamhet. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats endast såvitt avser vissa villkor.