Mål: M 1214-14

Avgörande

Innehavare av vattenanläggning som utförts utan tillstånd har förelagts att riva ut anläggningen eller ansöka om tillstånd.