Mål: M 9643-13

Avgörande

Mål om tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat tillståndsdomen i vissa delar bl.a. så att villkor införs om att bolaget under en prövotid ska utreda frågor om rening och recirkulerande system.