Mål: M 10529-13

Avgörande

Fråga om förlängd prövotid för tillstånd till kraftverk för fastställande av slutliga villkor till skydd för fisket.