Mål: M 405-14

Avgörande

Villkor för fortsatt och utökad berg- och torvtäkt.