Mål: P 9351-13

Avgörande

Fråga om bygglov för vindkraftverk där eventuell risk för skador på fladdermöss förelåg.