Mål: M 8612-13

Avgörande

Hovrätten har i likhet med Va-nämnden funnit att klagandena ska betala anläggningsavgift för dagvatten enligt 24-26 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.