Mål: P 9149-13

Avgörande

Detaljplan som medger utökad byggrätt för skolbyggnad har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen oavsett att utbyggnaden av skolan inte var omedelbart förestående.