Mål: F 8967-13

Avgörande

I mål om ledningsrätt för Sydvästlänken har innehavare av ledningsrätt till va-ledningar som kommer att korsas av Sydvästlänken ansetts som sakägare. Frågan om eventuell konflikt mellan ledningsrätterna ska prövas av mark- och miljödomstolen varför målet återförvisas dit.