Mål: M 7997-13

Avgörande

Avgift för ändring av anslutningspunkt för VA. Förlikt.