Mål: M 5706-13

MÖD 2014:10

Vägledande avgörande

Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall.