Mål: P 7464-13

MÖD 2014:8

Vägledande avgörande

En detaljplan ställdes ut varefter antagande skedde flera år senare med den ändringen att gata och park inte längre utgjorde allmän plats utan kvartersmark. Detaljplanen har upphävts, eftersom ny utställning krävts.