Mål: M 4407-13

Avgörande

Fråga om bedömningen av vilken kravnivå som bör gälla enligt 2 kap. miljöbalken avseende verkningsgrad eller återvinningsgrad för svavelåtervinningsanläggning vid Nynas AB:s oljeraffinaderi i Nynäshamn.