Mål: P 8495-13

Avgörande

Fråga om det föreligger hinder för bygglov för till- och ombyggnad av carport på grund av samlade avvikelser från detaljplan.