Mål: M 2544-13

Avgörande

En verksamhetsutövare erhöll vid mark- och miljödomstolen tillstånd att få utöka sin produktion av blekt sulfatmassa och tillverkning av kartong. I Mark- och miljööverdomstolen yrkade verksamhetsutövaren ändring av ett av villkoren och yrkade därvid att få höja stofthalten i rökgaserna från en biobränslepanna. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandet mot den bakgrunden att de stofthalter som uppmätts efter renoveringar av ifrågavarande biobränslepanna som gjorts under 2013 gav tillräcklig marginal, särskilt då villkoret var utformat som ett årsmedelvärde och därmed gav verksamhetsutövaren stora möjligheter att följa det föreskrivna villkoret.