Mål: M 9825-13

Avgörande

Fråga om va-taxa var förenlig med 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster dvs. om kostnaderna kan anses vara fördelade på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.