Mål: P 7040-13

Avgörande

Fråga om en ansökan om bygglov för en biltvättsanläggning var förenlig med detaljplan när området enligt planen ska användas till trafikändamål.