Mål: M 9650-12

Avgörande

Bergvik skog AB ansökte om tillstånd till uppförande av gruppstation för vindkraftverk i Svartnäsområdet, Falu kommun, med i första hand högst 83 verk och i andra hand högst 53 verk. MÖD bedömde att vissa bostäder skulle få en kraftig påverkan vad gäller landskapsbilden enligt förstahandsyrkandet men att något hinder inte förelåg att bevilja ansökan enligt andrahandsyrkandet.