Mål: F 5277-13

Avgörande

Lantmäteriets beslut att ställa in en förrättning rörande klyvning utan ytterligare utredning och kommunicering har ansetts utgöra handläggningsfel. Lantmäteriets beslut undanröjdes och målet visades åter till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.