Mål: M 8567-13

Avgörande

Hovrätten har funnit att förutsättningar för uttagande av anläggningsavgift för bortledande av dagvatten från fastighet förelegat.