Mål: M 7246-13

Avgörande

Skäl för strandskyddsdipens har saknats för bastubygge inom naturreservat.