Mål: P 6615-15

Avgörande

MÖD har funnit att nämnden borde haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva nämndens beslut om så kallat anstånd i 9 kap. 28 § PBL. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har undanröjts och målet återförvisats dit.