Mål: M 7876-15

Avgörande

Va-nämndens beslut om åläggande för kommun att återbetala viss anläggningsavgift avseende dagvatten har ändrats efter fastighetsägarnas medgivande.