Mål: P 2287-15

Avgörande

Målet avser ansökan om bygglov för uppförande av balkong. Frågan är om den sökta åtgärden strider mot bestämmelser i detaljplanen om förbud mot förvanskning av äldre byggnader och av stadsbilden.