Mål: M 6639-14

Avgörande

En jordbruksfastighet har förvärvats för att exploateras för handelsändamål. I samband därmed har fråga uppkommit bl.a. om avledning av dagvatten och omprövning av markavvattningsföretaget från 1932 samt kulvertering av en bäck som rinner genom det tilltänkta handelsområdet.