Mål: M 11540-14

Avgörande

Ett bolag med befintlig såg- och impregneringsverksamhet har ansökt om ett utökat tillstånd. Utökningen skulle bl.a. medföra ett utökat antal transporter av impregneringsvätska. Med hänsyn till att det är fråga om en befintligt verksamhet och de stora kostnaderna för att flytta verksamheten har det ansetts orimligt att neka ansökt utökning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Med hänsyn till att verksamheten ligger på en grundvattentäkt som förser över 80 000 människor med vatten och då det inte finns någon reservvattentäkt, har ansökt utökning inte ansetts kunna tillåtas enligt 2 kap. 9 § miljöbalken.