Mål: M 9449-14

Avgörande

I ett mål om tillstånd att leda bort grundvatten för kommunal vattenförsörjning har mark- och miljödomstolen beslutat att tillståndet ska gälla i 30 år från lagakraftvunnen dom. MÖD har upphävt tidsbegränsningen, eftersom det inte kommit fram några omständigheter i det enskilda fallet som påkallat en tidsbegränsning.