Mål: F 11010-14

Avgörande

Omprövning av tomträttsavgäld. Avgälden har fastställts efter att MÖD först tolkat detaljplanens bestämmelser om hur fastigheten får bebyggas vad avser relationen kontor och industri. Därefter har markvärdet fastställts utifrån ortprismetoden medan andra av parterna åberopade metoder, analys med hjälp av taxeringuppgifter och en projektkalkyl, har setts som stöd och rimlighetskontroll.