Mål: M 11835-14

Avgörande

I mål om tillstånd för tillfällig hamn för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har prövotid meddelats. Trafikverket ska utreda
vilka bullerbegränsande åtgärder som kan vidtas innan slutliga bullervillkor bestäms.