Mål: M 11838-14

Avgörande

I mål om tillstånd till bortledning av grundvatten för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har bullervillkor ändrats. Prövotidsförordnandet avseende skadereglering om påverkan från grundvattenbortledning har begränsats så att påverkan från buller, stomljud, vibrationer och radon inte omfattas. Mark- och miljööverdomstolen har förordnat om prövotid angående kompensationsåtgärder.Trafikverket ska utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att kompensera påverkan i ett naturreservat och ett kulturreservat.