Mål: P 5374-15

Avgörande

En fastighetsägare kan inte föreläggas att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem eftersom det saknas uttryckligt författningsstöd för ett sådant föreläggande. MÖD har därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit ansökan om utdömande av vite.