Mål: M 3812-15

Avgörande

MÖD har funnit att tillsynsmyndighetens föreläggande mot en fastighetsägare att vid vite reparera en bostadslägenhet uppfyller kravet på tydlighet.