Mål: M 8526-14

Avgörande

Fråga om tillstånd till sökt vattenverksamhet kan ges med hänsyn till detaljplanen för området och till risken för skador och olägenheter till följd av verksamheten.