Mål: P 5587-14

MÖD 2015:42

Vägledande avgörande

En byggnadskonstruktion utan takbeklädnad men med takbalkar och takramverk har inte ansetts utgöra en byggnad. Konstruktionen har däremot ansetts utgöra en anläggning och ett byggnadsverk i PBL:s mening. Målet har återförvisats till nämnden för prövning av om det finns skäl att ingripa mot anläggningen med stöd av 2 kap. 9 § och 10 kap. 2 § PBL.