Mål: M 7616-15

MÖD 2015:38

Vägledande avgörande

Markavvattning. Trafikverket har ansökt om omprövning av en markavvattningssamfällighet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Trafikverket i egenskap av väghållare har rätt att ansöka om omprövning, även om verket inte är deltagare utan får anses vilja bli det.