Mål: M 6999-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det för verksamheten vid Lönsboda avloppsreningsverk inte har funnits en sådan fördelning av det organisatoriska ansvaret som uppfyller kraven i 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det har därmed funnits förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och länsstyrelsens beslut fastställts.