Mål: P 7219-15

Avgörande

MÖD upphäver länsstyrelsens beslut om inhibition av ett beslut om bygglov. Enligt MÖD är de uppgifter som sökanden inkommit med till stöd för ansökan tillräckliga för en prövning. Det saknas därför skäl att inhibera nämndens beslut. MÖD avslår yrkandet om inhibition.