Mål: M 11702-14

Avgörande

Yrkanden om intrångsersättning vid förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen har ogillats.