Mål: M 5785-15

Avgörande

Föreläggande om begränsning av eldning i en braskamin i ett radhusområde. MÖD finner att nämnden för att uppfylla sin utredningsskyldighet måste genomföra proveldning på sådant sätt att det går att bedöma om vedeldningen kräver ytterligare tillsynsåtgärder. Målet återförvisas till nämnden.